mbn

Budowa Centrum Badań Innowacyjnych

 

Realizacja inwestycji - czerwiec 2013 - czerwiec 2015

aktualizacja zdjęć budowy - wrzesień 2015