mbn

Remont i wyposażenie Zakładu Farmakognozji

Remont i wyposażenie Zakładu Farmakognozji UMB

Zakup specjalistycznej aparatury

  1. System do chromatografii cienkowarstwowej (TLC) z przystawką do analiz masowych (MS)
  2. System do chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem masowym LC-M
  3. System rotacyjnych wyparek próżniowych z układem chłodzącym
  4. System do analizy spektralnej UV

Remont zakładu