mbn

Remont i wyposażenie Zakładu Toksykologii

Zakup specjalistycznej aparatury

  1. Zestaw do analizy metali metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej
  2. Mineralizator mikrofalowy
  3. Zestaw do przygotowania próbek biologicznych i środowiskowych
  4. Zestaw do analizy UV/Vis
  5. Zestaw do analizy toksykologicznej na bazie GC/MS

 

                 
   
   
               
Remont zakładu