mbn

Zakup aparatury do Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Zakup aparatury do Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

  1. Zestaw do analiz proteomicznych.
  2. Zestaw do dwuwymiarowej chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas.