mbn

Komunikaty

 • w dniu 19 listopada 2015 roku, o godz. 11.00, w sali konferencyjnej nowo wybudowanego budunku Centrum Badań Innowacyjnych, odbyło się uroczyste seminarium podsumowujące rzeczową realizację projektu. Fotorealacja w zakładce: http://oda.umb.edu.pl/content/uroczyste-zako%C5%84czenie-projektu.

• lipiec-sierpień-wrzesień-październik 2015 - realizacja zamówień publicznych związanych z zakupem aparatury specjalistycznej i realizacja jej dostaw dla 4 jednostek UMB: Zakładu Toksykologii, Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Centrum Badań Klinicznych.

• czerwiec  2015 - Zakończenie budowy Centrum Badań Innowacyjnych (ul. Waszyngtona 13a)

18.06.2015 - Podpisanie Aneksu nr 4 rozszerzającego zakres rzeczowy projektu o zakupy aparatury specjalistycznej dla kluczowych jednostek Centrum Badań Innowacyjnych i wydłużający termin jego realizacji do 30.11.2015.

• 05.05.2015 - Podpisanie Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie.

• kwiecień 2015 - Realizacja dostaw oprogramowania biostatystycznego i bioinformatycznego dla CBI.

• 19.03.2015 - Podpisanie umowy na dostawę oprogramowania biostatystycznego przez Centrum Informatyki "ZETO" SA i oprogramowania bioinformatycznego przez firmę ANALITYK Ewa Kowalczyk dla Centrum Badań Innowacyjnych

     01.01.2015 - Zmiana w składzie zespołu projektowego. Obecnie funkcję specjalisty ds. funduszy UE pełni Zbigniew Krajewski.

wrzesień 2014 - styczeń 2015 – realizacja robót budowlanych związanych z budową Centrum Badań Innowacyjnych – planowany okres zakończenia inwestycji – maj 2015 (foto relacja w zakładce: Galeria http://oda.umb.edu.pl/content/budowa-centrum-bada%C5%84-innowacyjnych)

•  wrzesień 2014 - Podpisanie umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Badań Innowacyjnych UMB z firmą BUD-INVENT Sp. z o. o.  

•  wrzesień 2014 - Przekazanie placu budowy firmie „FADBET” SA

•  sierpień 2014 - Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na dokończenie budowy Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu z firmą „FADBET” SA z Białegostoku

28.07.2014 - Podpisanie Ankesu nr 2 do umowy o dofinansowanie i przedłużenie realizacji projektu do 30 czerwca 2015r.

11.07.2014 - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na dokończenie budowy Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

czerwiec 2014 - Zakończenie realizacji dostaw aparatury specjalistycznej do Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.

•  kwiecień 2014 - Odstąpienie od umowy z firmą POLBUD SA

10.02.2014 - Zakończenie realizacji dostaw aparatury specjalistycznej do Zakładu Toksykologii

• 31.12.2013 - Podpisanie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

20.12.2013 - Zakończenie realizacji dostaw aparatury specjalistycznej do Zakładu Farmakognozji

16.12.2013 - Podpisanie umowy na dostawę aparatury specjalistycznej z firmą DANLAB do Zakładu Toksykologii

06.12.2013 - Zakończenie prac remontowo-budowlanych w Zakładzie Farmakognozji

październik/ listopad/ grudzień 2013 - realizacja dostaw aparatury specjalistycznej do Zakładu Toksykologii i Farmakognozji

07.11.2013 - Podpisanie Ankesu nr 1 do umowy o dofinansowanie

31.10.2013 - Podpisanie umowy na wykonanie części instalacji wyciągowej z dygestoriów wraz z instalacją elektryczną na potrzeby Zakładu Farmakognozji z firmą

28.10.2013 - Podpisanie umowy na dostawę aparatury specjalistycznej z firmą MERANCO do Zakładu Farmakognozji

28.10.2013 - Podpisanie umowy na dostawę aparatury specjalistycznej z firmą PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA do Zakładu Farmakognozji

01.10.2013 - Zmiana w składzie zespołu projektowego. Obecnie funkcję specjalisty ds. funduszy UE pełni Bożena Ciborowska.

20.09.2013 - Zakończenie prac remontowo-budowlanych w Zakładzie Toksykologii

18.07.2013 - Podpisanie umowy na dostawę aparatury specjalistycznej z firmą ANALITYK do Zakładu Toksykologii i Aneksu nr 1 w dn. 10.09.2013

15.07.2013 - Podpisanie umowy na dostawę aparatury specjalistycznej z firmą SHIM-POL A.M. Borzymowski do Zakładu Toksykologii

15.07.2013 - Podpisanie umowy na dostawę aparatury specjalistycznej z firmą MERANCO do Zakładu Toksykologii

15.07.2013 -Podpisanie umowy na dostawę aparatury specjalistycznej z firmą DONAU LAB WARSAW do Zakładu Farmakognozji

15.07.2013 - Podpisanie umowy na dostawę aparatury specjalistycznej z firmą DONSERV do Zakładu Farmakognozji

21.06.2013 - Przekazanie placu budowy firmie POLBUD S.A. związanego z zagospodarowaniem terenu pod  budowę Centrum Badań Innowacyjnych.

14.06.2013 - Podpisanie umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Badań Innowacyjnych UMB z konsorcjum firm: Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański i Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek

maj/ czerwiec 2013 - Realizacja dostaw aparatury specjalistycznej do Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.

15.05.2013 - Podpisanie umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową części budynku mieszczącej Zakład Farmakognozji z „ATM” Krzysztof Miklaszewski – usługi budowlane

15.05.2013 - Przekazanie placu budowy firmom FELIX 2 S.C. i EMONTDOM (remont Zakładu Farmakognozji)

15.05.2013 - Podpisanie umowy na roboty budowlane w Zakładzie Farmakognozji w budynku Collegium Primum UMB przy ul. Mickiewicza 2a Białymstoku wraz z wyposażeniem z konsorcjum firm: FELIX 2 S.C. Paweł Danilczuk i REMONTDOM s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel

10.04.2013 - Podpisanie umowy na dostawę aparatury specjalistycznej z firmą PROMED SA do Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.

04.04.2013 - Przekazanie placu budowy firmie BRABUD SA. (remont Zakładu Toksykologii)

29.03.2013 - Podpisanie umowy na dostawę aparatury specjalistycznej z firmą GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. do Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB.

19.03.2013 - Podpisanie umowy na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową części budynku mieszczącej Zakład Toksykologii z ATM Krzysztof Miklaszewski – usługi budowlane.

08.11.2012 - Wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy z firmą PPHU "GREEN POINT" Reklama Wizualna Szymon Wroński na opracowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż 4 tablic informacyjnych dla projektu

24.10.2012 - Podpisanie umowy na roboty budowlane w Zakładzie Toksykologii w budynku Collegium Universum przy ul. Mickiewicza 2c Białymstoku wraz z wyposażeniem z firmą BRABUD  S.C.

24.10.2012 - Podpisanie umowy na opracowanie kompletnej, wielobranżowej, wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona z Marcinem Furtakiem „Pracownia Projektowa F-11”.

 

26.09.2012  - Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Ośrodka do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania”. Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.